SON GÖNDERİLER

Image

Rus-Ukrayna Savaşının Nedenleri ve Son Durum

"Rusya’nın, Ukrayna’nın tamamını ilhak etmesi ihtimaller içinde olmasa da aynı zamanda, Rusya’nın Donbass ve Karson’u tamamen ele geçirmesinden sonra durması da pek olası görünmüyor. Muhtemelen Transd...

Image

Seçimler ve Denge

Toplumu tepeden tırnağa “seçim” başlığına kilitleyen Türkiye burjuvazisi çok geniş bir harekât alanına sahiptir ve sistem karşıtı güçlerin muhalefet bloğu içinde seyreltilmesiyle birlikte boşalan alan...

Image

Evcilleştirmenin Diyalektiği: Hayvan Refahı’nın Neoliberal Sınırları ve Sosyalist Bir Çıkış İmkânı

Evcilleştirme, hayvanların üreme, barınma ve beslenmeleri üzerindeki sistematik insan kontrolünü ifade ettiği kadar benzer insanî ihtiyaçlar üzerindeki kontrolü de ifade eder. Devletin arkaik ve moder...

Image

YRP ve Kavga

Sosyalizm.org, ayağını sağlam zemine basmaya ve yürümeye devam edecek, kitlelerin varlık-yokluk davasını sahiplenen ve bugün adını sanını bilmediği yoldaşları ile buluşacak, bir büyük nehre mütevazı k...

Image

Emperyalist Merkezlerde Kararsız Bir Döneme Doğru (III)

Yaygın bir savaşın öncesinde görülebilecek nüfus politikaları ve atmosfer yüzeye çıkmaya başladı. Açık bir savaş patlak versin veya vermesin savaş beklentisi, kültürden burjuva politik öznelere ve eko...

Image

Mücadele Zeminimiz (I)

Mücadele tarihimizle bağımız kopmuş, olsa olsa sezgiye dayalı bir sempati düzeyinde kalmıştır. Zihinde içeri[y/ğ]e ait bir şeyin kalmaması ise bugün Türkiye sosyalist hareketinin âdeta amentüsü hâlini...

Image

Erkan Karagöz ile Güneybatı Kafkasya Demokratik Cumhuriyeti – “Şura Deneyimleri” Üzerine

Bir Şura deneyimi olarak Güneybatı Kafkas Demokratik Cumhuriyeti’ni konu edindiğimiz röportajımızı sizlerle paylaşıyoruz. Konuğumuz, konu üzerine değerli araştırmaları ve kaynak kitaplarıyla istisna b...

Image

Bizler İçin Plânladıkları Gelecek: Küçük Evlerde ve Elektrikli Araçlarda Yaşayacak ve Mutlu Olacaksınız

Evsiz olmanın ve aracınızda yaşamanın “moda” sayılacağı bir gün göreceğimizi hiç hayal etmiş miydiniz? Peki “karavan hayatı” ve “otomobil hayatı” çok pahalı hâle geldiğinde gençler ne yapmaya başlayac...

Image

Aaron Bushnell Ölümsüzdür!

Aaron Bushnell’in feda eyleminin üzeri âdeta örtülmek isteniyor. Eyleme ilişkin görüntüler sansürlendi; ABD hava kuvvetlerinin genç bir mensubunun, üzerinde üniformasıyla giriştiği bu uyandırma harekâ...

Image

Çin-Suudi Arabistan İlişkileri: Batı Kampından Stratejik Ortaklığa

Suudi Arabistan, Çin’e petrol, petrokimya ürünleri ve diğer bazı ürünleri satıyor. Suudi Arabistan’ın Çin’den yaptığı ithalat ise Suudi Arabistan’ın artan ekonomik ve sosyal kalkınma ihtiyacını karşıl...

Image

Emperyalist Merkezlerde Kararsız Bir Döneme Doğru (II)

Kürtaj gibi yüzeyde “liberal bir hak” olarak tartışılan meselelerin, esası teşkil eden politikalarla bağını görerek değerlendirmek şart. ABD’deki kürtaj tartışmalarında kadın hakları merkezli yorumlar...

Image

Yörünge, Tetkik ve Tetik

“Zübüklerden kurtuluyoruz,” diyenler, Türkiye’nin en fazla Zübük üreten partisi olarak AKP’yi işaret edenler aynaya bakmalıdırlar. CHP içindeki kamanın sömürülen için bir kıymeti yoktur, esas mesele y...

Image

Emperyalist Merkezlerde Kararsız Bir Döneme Doğru (I)

Mesele en temelde alt yapıyla ilgilidir; toprak, nüfus ve üretim biçimi, metanın dolaşım tarzı üst yapıdaki gelişmeleri belirleyecektir. Gelmekte olanı kavrayabilmek için buraya bakmalı; yüzeyde olan ...

Image

Blancizm

Kitlelerin, onlar bu küçük burjuva yanılsamaların ne kadar zararlı olduğunu idrak etmezlerse ve sınıf bilincine sahip işçilerin sosyalizme doğru dikkatli, tedrici, iyi düşünülmüş ancak sağlam ve doğru...

KARIŞIK GÖNDERİLER

Image

Travma ve Tercih

Bence Anadolu’nun muhafazakâr milliyetçi kesimine yenildin sevgili muhalif. O kesim yaklaşık olarak ülkede %65 civarı oya tekabül eder. Zira bana sorarsan bu defoları gizlemek için siyasiler iyi uğra...

Image

Mayıs Olayları -II-

L. Althusser'in Mayıs 68 olaylarının analizini içeren mektuplarının ikinci ve son bölümünü yayımlıyoruz: "Bu bakımdan, Fransa'da Mayıs 1968 bir tür bilimsel deneydi, birçok gizli gerçeğin ortaya çıktı...

Image

Türkiye Komünist Partisi 103 Yaşında!

Türkiye Komünist Partisi, kimilerinin söylediği gibi ne tarih biliminin konusu, ne de kimi likidatörlerin amaçladığı gibi yok olmuş bir örgütlenmedir. TKP, kendi küllerinden dirilen anka kuşudur.

Image

Emperyalist Merkezlerde Kararsız Bir Döneme Doğru (II)

Kürtaj gibi yüzeyde “liberal bir hak” olarak tartışılan meselelerin, esası teşkil eden politikalarla bağını görerek değerlendirmek şart. ABD’deki kürtaj tartışmalarında kadın hakları merkezli yorumlar...

Image

"Gelişmekte Olan Bir Ülke" Çevrimiçi Oluyor

Çin artık yeni teknolojilerin benimsenmesinde dünya lideri konumunda. Çin'de internet, sürekli kontrolü sağlamak için mekanizmalar bulan bir siyasi rejim bağlamında gelişiyor.

Image

Seçimler ve Denge

Toplumu tepeden tırnağa “seçim” başlığına kilitleyen Türkiye burjuvazisi çok geniş bir harekât alanına sahiptir ve sistem karşıtı güçlerin muhalefet bloğu içinde seyreltilmesiyle birlikte boşalan alan...

Image

Kıyamet Fanatizmi

Avrupalılar ısınmak için çöpleri yakarken, iklim aktivistleri doğal gaza karşı savaşı hızlandırıyor. Ve Avrupa olabildiğince hızlı bir şekilde kömüre geri dönüyor. Bu yıl termal kömür ithalatını diğer...

Image

İran Olayları, Batının Riyakârlığı

İran rejimi, İsrail’in meşruiyetini artıran, Mısır’da Sisi ile BAE’de Muhammed bin Zayed ve S.Arabistan’da Muhammed bin Salman’ı güçlendiren, bölgede demokrasi hedefli Arap devrimlerinin baskılanmasın...

Image

Roma Kölelik Hukuku 4.0 Loading

Agamben’in, citoyen (vatandaş) ile corpus (beden) arasına, Marx’ın citoyen (vatandaş) ile homme (insan) arasına fark koyması, bugün ekonomi politik açıdan, ilk defa Roma’da ortaya çıkmış olan possessi...

Image

Mülksüzleştirme Hukukunun İnşası

Deprem sahasında, deprem acil durumu gerekçesiyle yürürlüğe konan uygulamalar, uygun koşullar yakalandığında ülke genelinde ve süreklilik arz edecek şekilde yürürlüğe konacaktır.

Image

Yeni Emperyalizmin Alfabesi: (A.B.C.) Silahları

Uluslararası finans-kapitalin kiralık katili Alman emperyalizmi, Amerikan emperyalizmiyle sözbirliği ederek, her gün biraz daha artan cinayet silahlarını maskelemeyle uğraşadursun. Uzakdoğu’da, Yakınd...

Image

Sosyoloji Dümbeleği

Hikmet Kıvılcımlı’nın tespit ettiği üzere, sosyoloji toplum mühendisliğinin bir aparatıdır; yapılmak istenilen müdahalenin çeşidi kadar sosyolojik analiz vardır. Toplum ise beşerî hakikatin beşiğidir;...

Image

Gelin birlikte bu sendikal düzeni değiştirelim!

İşçilerin temsilcilere şube başkanlarına soru sormaktan korkmadıkları bir sendika için. İşçilerin birlikte yönettiği demokratik bir sendika için. Söz, yetki, karar işçilerde olsun, bütün karar alma sü...

Image

Can Acıtıcı Sorular

Belediyeler elde iken başarılı örnekler sergilemediler. Şikayetler âlâsıyla mevcuttu. Bundan ders çıkarılmaması, tartışmalar yapılmaması, yeni bir yol haritası çizilmemesi gelecekte de başarısızlığın ...

Image

Cenk Ağcabay ile Söyleşi: Büyük Sıfırlama, Salgın ve Finans-Kapitalin Gelecek Tasarımı -I-

Cenk Ağcabay ile hem tarihsel hem güncel meseleler ekseninde üç bölüm olarak planlanmış bu söyleşinin Doktor Hikmet Kıvılcımlı’yı merkeze alan ilk bölümünü, Kıvılcımlı’nın aramızdan bedenen ayrılışını...

TÜM GÖNDERİLER